lørdag den 21. marts 2020

Kvinder gør virksomheder konkurrencedygtige


Toplederne i dansk erhvervsliv er efterhånden ved at indse, at kampen om talenterne bliver afgørende for at være konkurrencedygtige virksomheder i fremtiden. Det fastslår ny rapport

”I vores arbejde og i de undersøgelser, vi foretager for virksomheder og sektorer herhjemme, ser vi en tendens til, at der eksisterer en række myter om kvinder i ledelse, og det er med til, at de forkerte løsninger bliver implementeret, hvorfor vi ikke opnår de ønskede resultater.”

Sådan lyder det fra Kasper Jelsbech Knudsen, ph.d. in antropologi og chefkonsulent i Living Institute, der har været med til at udarbejde ny rapport om kvinder i ledelse i finanssektoren. Han påpeger i et interview i Amtsavisen, at - toplederne i dansk erhvervsliv er efterhånden ved at indse, at kampen om talenterne bliver afgørende for at være konkurrencedygtige virksomheder i fremtiden.

Kvinder skal ikke fixes
Ofte læser vi i medierne, at det er kvinderne, der skal fixes og komme ind i kampen, men virkeligheden er, at det primært er topledelsen, der skal tage ansvar:

”Vi gør i vores arbejde konsekvent meget ud af ikke at fremstille kvinder som nogle, der har brug for hjælp. Det er hele problemet med den skæve kønsfordeling i Danmark: Vi tror stadig på myten om, at kvinderne skal fixes, før vi får flere kvindelige ledere. Men det holder bare ikke”, fastslår Kasper Jelsbech Knudsen.

”Det, der skal til – og det ser vi alle steder – er en kulturforandring, hvor topledelsen går forrest, og hvor både mænd og kvinder arbejder for at sikre mere diversitet på alle niveauer i organisationen. Og måden det sker på er ved at skabe inkluderende arbejdskulturer, hvor det at ledere og medarbejdere på alle niveauer kommer med forskellige baggrunde og kompetencer er en forretningskritisk kompetence, der gør virksomhederne levedygtige i mange år endnu.”

Den enlige kvinde på toppen
Hvis ikke virksomhederne har en inkluderende kultur, så nytter det ifølge Kasper Jelsbech Knudsen intet at rekruttere en masse forskellige ledelsesprofiler. Det er der, hvor den enlige kvinde på toppen skal være mere mand end mændene for at kunne blive respekteret:

”Og hvis ikke hun kan være sig selv, men skal forsøge at ligne alle andre ledere, så mister de jo potentialet i at have diversitet. Derfor rådgiver vi altid de virksomheder, vi arbejder med, i, at de skal sørge for at have minimum 30 procent repræsentation af en given minoritet blandt ledere.”

Opgaven må ikke strande hos HR
”Vores budskab til alle virksomheder, som vi arbejder med, er, at det er topledelsen, som sætter retningen”, påpeger Kasper Jelsbech Knudsen og tilføjer, at opgaven ikke må ikke strande hos HR:

”HR er ekstremt vigtige for at få eksekveret, men de kan ikke stå med ansvaret alene. Manglende ansvar fra toplederne er blandt andet derfor, at vi ikke har set store resultater endnu.”

Kilde: Amtsavisen.dk