torsdag den 29. februar 2024

Kvinder i bestyrelsen leder til mere nuanceret beslutningstagning

Der stadig er markant flere mænd end kvinder i de danske bestyrelser. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2021 21 pct. kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de store virksomheder i Danmark, og 16 pct. i de små- og mellemstore virksomheder

Forskning har vist, at der er en sammenhæng mellem bestyrelsens sammensætning og virksomhedens performance. Men studierne kan kun spekulere i, hvad der forklarer sammenhængen og viser altså ikke, hvad der faktisk sker, når et kvindeligt bestyrelsesmedlem kommer ind i en bestyrelse. 

Det skriver Marie Louise Mors, professor i strategi og international ledelse, CBS, og Margarethe F. Wiersema, professor i strategisk ledelse, University of California, Irvine, i et indlæg i Børsen.

"Hvad sker der f.eks. med dynamikkerne, og hvilke personlige egenskaber tager kvindelige medlemmer egentlig med sig ind i bestyrelseslokalerne? Det er nogle af de spørgsmål, vores forskning belyser."

Forskernes undersøgelse viser, at kvinder ikke føler sig bundet at traditionelle normer:

"Det viser sig blandt andet, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer er meget velforberedte til bestyrelsesmøderne. De er også meget optagede af, at bestyrelsen handler ansvarligt. En af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer, vi interviewede, beskrev kvinderne som “arbejdsbierne – dem som er supergodt forberedt og klar til at lave arbejdet”. Et mandligt bestyrelsesmedlem forklarede også, at kvinderne er dem, der er bedst forberedte og har sat sig bedst ind i sagerne. Deres grundige forberedelse betyder, at de er i stand til at stille dybtgående spørgsmål, hvilket forandrer dialogen i bestyrelseslokalet og leder til mere nuanceret beslutningstagning." 

Kilde: Børsen 

Læs også: Mænd i bestyrelsen vil ikke tages med bukserne nede og Kvinder bidrager positivt til bestyrelsen