fredag den 9. april 2021

Coca-Cola kræver diversitet hos rådgivende advokatfirmaer

Advokatfirmaer i USA, der løser opgaver for Coca-Cola får fremover et 30 procent lavere honorar på nye opgaver, hvis de ikke er i stand til at fremvise mangfoldighed på arbejdspladsen. Kravet om diversitet skal bredes ud til resten af verden.

"Det er med et tungt hjerte, at jeg skriver til jer. I årtier har vores branche haft diskussioner om, hvorfor diversitet er vigtigt. Vi har udvikle score cards, holdt konferencer, etableret komiteer og skrevet handlingsplaner. Disse initiativer fungerer ikke."

Sådan skriver Bradley M. Gayto, der er senior vice president i The Coca-Cola Company i USA i et brev til advokatfirmaer i USA, som rådgiver koncernen.

"Den barske sandhed er, at vores profession ikke behandler diversitet og inklusion som et forretningsimperativ. Vi er for hurtige til at fejre stagnerende fremskridt og belønne intentioner."

Gayto beskriver, at det er nødvendigt med specifikke indsatser, som accelerer diversiteten, og at det er ledere som ham selv, der skal tage teten og drive forandringen. 

Coca-Colas senior vice president mener, at netop ledere vil være i stand til at skabe diversitet, fordi ledere ved, hvordan man udvikler og implementerer klare og præcise handlingsplaner, skaber forandringer i organisationer og løser komplekse problemer. Ifølge Gayto er diversitet imidlertid ikke et komplekst problem. Diversiteten kan fremmes ved en konkret målsætning, som i øvrigt også vil være profitabel.

Det handler ifølge Gayto om, at medarbejdersammensætningen skal afspejle befolknings-sammensætningen lokalt, og hvis det ikke lykkeskes de rådgivende advokatfirmaer at sikre diversitet inhouse, risikerer de, at deres honorar på nye opgaver bliver beskåret med op til 30 procent eller at de må samarbejde omkring opgaveløsningen - blandt andet med advokatfirmaer, der er længere fremme i skoene, når det gælder diversitet.

Kravet til advokatfirmaerne om diversitet gælder i første omgang kun i USA, men skal bredes ud til resten af de lande i verden, hvor Coca-Cola opererer.

Læs brevet til advokatfirmaerne her >>